A Jegricska folyó kotrása

Iszapkotrás és a növényzet eltávolítása a Jegricska csatornán

 

Az ECOWAM projekt előirányozta az iszapkotrást a Jegricska folyón, vagyis a káros növényzetnek a folyómederből való eltávolítását és a fertőzött iszap kikotrását a Jegricska egyes szakaszain (44+015 km – 46+673 km és 29+588 km – 37+892 km).

Az iszapkotrás és a növényzet eltávolítása a szóban forgó szakaszokon 2018. október 1-én kezdődött meg.

A Tartományi Természetvédelmi Intézet végzésével összhangban, amelynek értelmében tilos a munkavégzés február 15. és július 20. között, az iszapkotrást 2019. január 31-én leállítottuk, ugyanis akkor fejeződött be a kotrás az első említett szakaszon, kétéltű gépekkel. A munkálatok 2019. július 22-én folytatódtak – immár a második szakaszon.

A munka utolsó szakaszában, a csatorna parti részén lévő víz elvezetése után, a kikotort anyag szétszórásán és a finom tervezésen dolgoztak, annak érdekében, hogy kiépülhessen a felügyeleti járda, amely megkönnyíti a csatorna további karbantartását.

A munkálatokat 2019. szeptember 02-án fejezték be. Összesen körülbelül 11 km hosszú szakaszt kotortak ki és mintegy 65.000 m2-ről távolították el az invazív növényfajokat és több mint 280.000 m3 iszapot kotortak ki.

Kétéltű – Többfunkciós gép kapcsolható eszközökkel

Az ECOWAM projekt keretében többfunkciós kétéltű gépet szereztünk be a kikotort rész, valamint a Jegricska egyéb részeinek rendszeres karbantartására a projekt időtartama alatt és után.

A TRUXOR 5045 kétéltű gép kapcsolható eszközei:

  • Hínárvágó, késekkel
  • standard gereblyék, egymást átfedő oldalakkal és szűrőrácsokkal a növények vágás utáni összegyűjtéséhez és átviteléhez
  • kotrókar egy sor ásószerszámmal és stabilizáló tartókkal
  • növényvágó kés, kétoldalasan élezett

A  Jegricska Információs Központban képzést szerveztünk a gépkezelők számára.

A kétéltű gépet 2019 októberében használtuk, amikor a vegetációt eltávolították az információs központnál, a Jegricska-csatorna 30 km-én.

program slogan