Az ECOWAM projekt befejezése

március 31, 2020

A Környezetbarát vízgazdálkodás extrém időjárási körülmények között a határ menti területeken -ECOWAM c. projekt befejezését egy, a Vajdasági Rádió Televízió által 2020. március 31-én sugárzott televíziós műsor jelezte, figyelembe véve azt, hogy a koronavírus és a több állam, köztük Szerbia és Magyarország által bevezetett különleges biztonsági intézkedések miatt nem tudtuk megtartani a zárókonferenciát.
Az ECOWAM c. projekt egy határon túli projekt amelynek célja közös vízgazdálkodás-fejlesztési rendszer létrehozatalával megakadályozni a víztestek minőségére gyakorolt negatív hatásokat Vajdaság AT és Csongrád megyében. A projektet az Európai Unió társfinanszírozta az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, 1 494 680,31 EUR összegben; ami a projekt teljes értékének 85% -a.
A projekt 30 hónapig tartott, és ebben az időszakban a következő tevékenységeket végeztük el: iszapkotrás, a vegetáció eltávolításával a folyómederből, közös monitoring és elemzési rendszer kifejlesztése a vízminőség és a biodiverzitás megőrzése céljából, valamint hosszú távú megoldásokat határoztunk meg a víztestek minőségének megőrzése érdekében.
A projekt sikeres megvalósítása a partnerek, vagyis az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság – ATIVIZIG (Magyarország), a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat, Újvidék (Szerbia) és Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja (Szerbia), kiváló együttműködésének is köszönhető.
Kérjük, nézze meg a TV-mellékletet a következő linken: https://ecowam.com

program slogan