Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat, Újvidék

A vajdasági vízgazdálkodás az egyik legösszetettebb rendszer, amelynek állapotától közvetlenül vagy közvetve függ Vajdaság összes polgára. A síkság, a nagy nemzetközi folyók, töltések, szivattyútelepek, gátak, zsilipek, csatornák összessége Vajdaság egyik lételemévé teszi a vizet.

A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalatot Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza hozta létre a Vajdaság AT területén működő vízgazdálkodási vállalat létrehozásáról szóló tartományi határozattal (Vajdaság AT Hivatalos lapja, 7/2002. és 2/2010. sz.).

A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat (VK) kezeli a folyószabályozási és árvízvédelmi létesítményeket az elsőrendű víztesteken, valamint az állami tulajdonban lévő vízelvezető létesítményeket, továbbá felügyeli azok célszerű felhasználását, karbantartását és óvását is. Emellett a Vajdaság Vizei VK üzemelteti a gáttal ellátott víztárolókat, a csatornazsilipeket és az öntözőrendszereket, kivéve a jogi személyek által saját szükségleteikre épített létesítményeket.

A Vajdaság Vizei VK feladata a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás, vagyis a:

  • vízkészletekkel való gazdálkodás
  • a vizek kiaknázása és használata
  • a víz káros hatásaitól való védelem
  • a vízminőségvédelem

A Vajdaság Vizei VK több mint egy évtizede gondoskodik a védett övezetekről Vajdaság területén. A “Jegricska” természetvédelmi park 2005 óta számít másodosztályú jelentős természeti értéknek. A Beljanska Bara Természetvédelmi Park 2013 óta harmadosztályú védett övezet. Ide tartozik a kumáni (szerbül: Kumane) kocsányos tölgy is, amely természeti műemlék és a Tisza partján levő szivattyútelep udvarán található.

A vállalat más tevékenységeket is végez, amelyek nem akadályozzák a vízgazdálkodási tevékenységeket, de hozzájárulnak a rendelkezésre álló erőforrások jobb és teljesebb kihasználásához.

A tevékenységek osztályozásáról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2010) értelmében a Vajdaság Vizei VK alaptevékenységei a mérnöki tevékenység és a műszaki tanácsadás (7112 tevékenységi kód).

program slogan