Izmuljivanje glavnog kanala Kurca

Kao nastavak prethodne IPA investicije, između preseka 4 + 847-9 + 997 km, izmuljivanje glavnog kanala Kurca obuhvata uklanjanje agradacije / materija u koritu / iz korita kanala i čišćenje korita i nagiba na dodatnom delu dužine od 5,150 m.

program slogan