Izrada studije

S obzirom na problem zagađenja vode u reci Jegrička, što se odražava kvalitetom vode u vodotoku, neophodno je definisati rešenja za prevazilaženje postojećih problema koji se odnose na kvalitet vode, pomoću mokrih polja, kao jedan od načina tretiranja otpadnih voda na obali reke.
Izradiće se opšti projekat sa prethodnom studijom izvodljivosti.

program slogan