Izrada web stranice projekta s bazom podataka

Biće izrađen trojezični (SRB/HU/ENG) vebsajt sa bazom podataka. Na sajtu će se nalaziti informacije o primerima dobre prakse u vezi sa izvršenim analizama/studijama, kratak opis parametara merenja, kratki izveštaji o izmuljivanju, koristan promo materijal, evaluaciju, fotografije itd.

program slogan