Monitoring analiza i studija o staništu Kurca

Monitoring analiza i proučavanje staništa Kurca obuhvata prikupljanje podataka o kvalitetu vode (fizički i hemijski parametri poput slanosti, trofičnosti, mikro zagađivači, biološki parametri kao što su plankton, bentalni sediment, makrofit) i ispitivanje taloga na odabranim lokalitetima pre i posle projekta.

program slogan