Promotivna kampanja

Aktivnosti informisanja i promovisanja sprovodiće u cilju predstavljanja i promovisanja projektnih aktivnosti i rezultata. Skup povodom početka projekta održaće se u Mađarskoj, dok će se skup povodom završetka projekta održati u Srbiji. Promo materijal (kao što su flajeri, brošure) biće, izrađen, štampan i distribuiran. Pored toga, u Mađarskoj i Srbiji sprovodiće se medijska kampanja.

program slogan