Rekonstrukcija jednog objekta za zadržavanje vode (“Bikaistállói tiltó”)

Rekonstrukcija objekta za zadržavanje vode – “Bikaistállói tiltó” (strukturna rekonstrukcija) na preseku 27+827 glavnog kanala Kurca kod Senteša.

program slogan