Dnevnik: Edukativne radionice za decu u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”

10-04-2019

Dnevnik: Okrugli sto na temu Okvirne direktive EU o vodama u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”

29-11-2018

Okrugli sto na temu zaštite od poplava u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

30-08-2018

EU doprinosti poboljšanju kvaliteta vode u prekograničnom regionu između Srbije i Mađarske

28-06-2018

Početak projekta za poboljšanje kvaliteta vode u prekograničnom regionu između Mađarske i Srbije

29-12-2017