Radio televizija Vojvodine: Završetak projekta ECOWAM

31-03-2020

Promotivni film u okviru projekta “Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”

18-03-2020

Novosadska TV: Okrugli sto u okviru projekta ECOWAM

30-11-2018

RTV: Radovi na uklanjanju nanosa i trske iz korita vodotoka Jegrička u okviru projekta ECOWAM

30-11-2018

Okrugli sto na temu zaštite od poplava u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

31-08-2018