Završetak projekta „ECOWAM”

31 marta, 2020

Završetak projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM“ obeležen je televizijskim prilogom emitovanim 31. marta 2020. godine na Radio-televiziji Vojvodine s ozbirom na to usled korona virusa i posebnih mera bezbednosti koje su uvele mnoge države, a među njima i Srbija i Mađarska, nismo bili u mogućnosti da održimo […]

Izrađen promotivni film u okviru projekta „ECOWAM”

25 marta, 2020

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM“, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izrađen je promotivni film. Projekat ECOWAM je prekogranični projekat sa ciljem sprečavanja negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad, a koji sufinansira […]

Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj u okviru projekta „ECOWAM”

5 marta, 2020

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM)“, u organizaciji Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG, 4. i 5. marta 2020. godine, u Segedinu je održan zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u blizini glavnog kanala Kurca, koji su predviđeni projektom ECOWAM, kod Mindsenta, […]

Sastanak i terenska poseta u okviru projekta ECOWAM

4 februara, 2020

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u Novom Sadu je 3. februara 2020. godine održan sastanak članova projektnog tima u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”, koji se sprovodi se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koji ima za cilj sprečavanje negativnih efekata […]

Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj u okviru projekta „ECOWAM”

10 decembra, 2019

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM)“, u organizaciji Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG, 9. i 10. decembra 2019. godine, u Segedinu je održan zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u blizini glavnog kanala Kurca, koji su predviđeni projektom ECOWAM, kod Mindsenta, […]