Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj u okviru projekta „ECOWAM”

5 marta, 2020

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM)“, u organizaciji Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG, 4. i 5. marta 2020. godine, u Segedinu je održan zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u blizini glavnog kanala Kurca, koji su predviđeni projektom ECOWAM, kod Mindsenta, Segvara i Senteša, na kojoj su učestvovali članovi projektnog tima ATIVIZIG-a, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom sastanka, članovi projektnog tima razgovarali su o sprovedenim aktivnostima u prethodnom periodu kao i o predstojećim aktivnostima u narednom periodu. Tokom terenske posete, stručnjaci ATIVIZIG-a izvestili su članove projektnog tima o dinamici izvođenja radova predviđenim projektom ECOWAM sa mađarske strane. Radovi na izmuljivanju glavnog kanala Kurca kod Mindsenta/Segvara su u završnoj fazi. Kod Senteša, izgradnja nove ustave i prevodnice Bikaištalo je u toku, a nakon građevinskih radova, na objektu je planirana i izgradnja monitoring stanice.

Projekat „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM” sprovodi se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

program slogan