Šta je ecoWAM?

Opšti cilj projekta je sprečavanje negativnih uticaja na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za poboljšanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Osnovni cilj će se dostići postavljanjem specifičnih ciljeva

1

Poboljšanje vodne ravnoteže reke Jegričke (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km) i glavnog kanala Kurca (4+487 km-9+997 km) u prekograničnoj regiji izmuljivanjem, izgradnjom i uklanjanjem izrasle vegetacije iz korita reke

2

Razvoj zajedničkog sistema praćenja i analize za očuvanje kvaliteta vode i biodiverziteta u prekograničnoj regiji

3

Definisanje dugoročnih rešenja kako bi se sprečila degradacija kvaliteta vodnih tela

Glavni rezultati

1

Uspostavljena prevencija od prekomerne količine vode revitalizacijom reke Jegrička i glavnog kanala Kurca, kao i njihovih korita

2

Izvršene hidrobiološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja Jegričke i glavnog Kanala Kurca na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja u skladu sa Članom 8 Okvirne directive o vodama

3

Razmenjena iskustva između srpskih i mađarskih partnera u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode

4

Dugoročna rešenja na osnovu izrađenih studija o parkovima prirode i uticaju podzemnih i površinskih voda

5

Razvijena zajednička baza relevantnih podataka o praćenju i evaluaciji kvaliteta vode koja će biti osnova za buduću saradnju na polju upravljanja vodama i zaštite prirode

6

Podignuta svest i povećano znanje ciljnih grupa u pograničnom području

program slogan