Hidrobiološka analiza i praćenje kvaliteta vode i mulja

  • 1. Analiza i monitoring vodotoka Jegrička – I faza pre izvršene aktivnosti izmuljivanja

    Vidi izveštaj

  • 2. Analiza i monitoring vodotoka Jegrička – II faza posle izvršene aktivnosti izmuljivanja

    Vidi izveštaj

program slogan