Izgradnja monitoring stanice na preseku 27 + 827 km

Planirano je da stanica za monitoring bude postavljena na Bikaistállói tiltó, što omogućava merenje nivoa vode. Fiksni senzor za merenje kvaliteta vode meriće kvalitet vode na površini. Podaci o kvalitetu vode se onda prenose putem predajnika u centar preko GSM stanice za daljinski monitoring.

program slogan