Izmuljivanje glavnog kanala Kurca

Planirani radovi na izmuljivanju sprovedeni su na glavnom Kurca kanalu na deonici 4+847-9+997 km kao nastavak prethodnog IPA projekta – eWAM. Plan je podrazumevao uklanjanje štetnih sedimenata i regulaciju korita kanala na daljoj deonici od 5150 linearnih metara. Tokom intervencije, nije bilo proširivanja korita, osnovni cilj bio je da se ponovo uspostave prvobitni uslovi za vodnu dozvolu. Planirano je samo jednostrano izmuljivanje zbog regulativa o očuvanju prirode.

Planirano izmuljivanje je sprovedeno na desnoj obali, držeći se pri tome sopstvene teritorije. Na desnoj obali kanala na kojoj se radilo bilo je neophodno formirati platformu za izmuljivanje koja je podrazumevala čišćenje žbunja, sasecanje i raščišćavanje trske.

Prilikom planiranja implementacije, bilo je važno uzeti u obzir da se ona mora sprovesti tokom niskog vodostaja i van perioda vegetacije. Područje u pitanju je zaštićeno mrežom NATURA 2000 koja nameće dalja vremenska ograničenja.

Bilo je neophodno ukloniti 32.900 m3 sedimenta/mulja. Mulj je tada deponovan iza jalovišne brane delimično izvučene iz priobalnog nagiba i lokalnog materijala.

program slogan