Izmuljivanje reke Jegričke

Izmuljenje i uklanjanje vegetacije na kanalu Jegrička

Projektom ECOWAM predviđeno je izmuljivanje reke Jegričke, odnosno uklanjanje štetne vegetacije i izmuljivanje zagađenog mulja na preseku Jegričke 44 + 015km-46 + 673km i 29 + 588km-37 + 892km.

Radovi na izmuljenju i uklanjanju vegetacije iz vodotoka Jegrička na pomenutim deonicama  započeti su 01.10. 2018. godine.

U skladu sa rešenjem Pokrajinskog zavoda za prirode o uslovima zaštite prirode o zabrani izvođenja radova u periodu od 15. februara do 20. jula, radovi na izmuljenju su zaustavljeni 31.01.2019. godine, kada se završilo kompletno izmuljenje amfibijskim mašinama na prvoj deonici  koji su predmet projekta. Radovi su ponovo započeti 22.07. 2019 kada se vršilo izmuljenje na drugoj deonici.

U poslednjoj fazi radova radilo se na razastiranju i finom planiranju izmuljenog materijala nakon proceđivanja vode u obalnom delu kanala, kako bi se uradila inspekciona staza koja omogućava lakše dalje održavanje kanala.

Radovi su završeni 02.09.2019. godine. Ukupno je izmuljeno oko 11km kanala, gde je urađeno skidanje invazivnih biljnih vrsta oko 65,000 m2 i uklonjeno preko 280.000 m3 mulja.

Amfibija – multifunkcionalna mašina sa priključnim alatima

U okviru projekta ECOWAM nabavljena je multifunkcionalna amfibijska mašina za redovno održavanje izmuljenog dela, kao i drugih delova Jegričke tokom i nakon projekta.

Amfibijska mašina TRUXOR 5045 sa priključnim alatima:

  • kosilica sa sečenje vodene vegetacije sa noževima
  • standardne grabulje sa preklapajućim bočnim stranicama i filterskim rešetkama za sakupljanje i prenos biljaka nakon sečenja
  • bagerska ruka sa kompletom alata za kopanje i potporama za stabilizaciju
  • kašika
  • nož za sečenje vegetacije sa mogućnošću dvostranog sečenja

U Info centru – Jegrička održana je obuka za rukovaoce koji će raditi na mašini.

Amfibijska mašina je korišćena u oktobru mesecu 2019. godine kada se radilo se uklanjanju vegetacije kod Info centra na 30 km kanalu Jegrička.

program slogan