Izrada i štampanje monografije

U okviru projekta ECOWAM izrađena je i objavljena dvojezična (SRB/HU) monografija o Parku prirode Jegrička i glavnom kanalu Kurca.

Vidi monografiju – pdf

program slogan