Izrada web stranice projekta s bazom podataka

U okviru projekta ECOWAM izrađen je trojezični (SRB/HU/ENG) vebsajt sa bazom podataka: www.ecowam.com. Na sajtu se nalaze informacije o primerima dobre prakse u vezi sa izvršenim analizama/studijama, kratak opis parametara merenja, kratki izveštaji o izmuljivanju, koristan promo materijal, evaluacije, fotografije itd.

program slogan