Organizacija edukativnih aktivnosti

U okviru projekta ECOWAM organizovano je 5 edukativnih radionica za ciljne grupe: 1 za poljoprivrednike na temu odvodnjavanja, navodnjavanja i zagađenja vode, 1 za lokalne aktere o očuvanju vode i prevenciji od poplava, 3 za decu koje su obuhvatale aktivnosti ozelenjavanja i uređenja zaštićenog područja Park prirode Jegrička.

 • Edukativna radionica za predstavnike lokalnih samouprava održana je u Temerinu 12.12.2017. godine.
  Vidi više o skupu
 • Edukativna radionica za poljoprivrednike održana je u Temerinu 15.03.2018. godine.
  Vidi više o skupu
 • Edukativna radionica za đake iz OŠ „Jovan Popović“ iz Novog Sada održana je 4.03.2019. godine.
  Vidi više o skupu
 • Edukativna radionica za đake iz đake iz OŠ „Branko Radičević“ iz Ravnog Sela održana je 7.03.2019. godine.
  Vidi više o skupu
 • Edukativna radionica za đake iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Novog Sada održana je 18.03.2019. godine.
  Vidi više o skupu
program slogan