Organizacija okruglih stolova

U okviru projekta ECOWAM održana su 3 okrugla stola u cilju razmene dobre prakse u oblasti vodoprivrede i zaštite prirode.

  • Okrugli sto na temu zaštite od poplava održan je u Novom Sadu 9.08.2018. godine.
    Vidi više o skupu
  • Okrugli sto na temu Okvirne Direktive Evropske unije o vodama održan je u Novom Sadu 22.11.2018. godine.
    Vidi više o skupu
  • Okrugli sto na temu odvonjavanja i prevencije štete nastale od voda održan je u Segedinu 15.04.2019. godine.
    Vidi više o skupu
program slogan