Radovi na inspekcionoj i šetnoj stazi na obali Jegričke

Izrada inspekciono–šetne staze na obali Jegričke

Projektom ECOWAM predviđena je izgradnja inspekciono–šetne staze, dužine od oko 1,5 km, na desnoj obali reke Jegričke na delu gde su se vršili radovi izmuljivanja u okviru projekta eWAM.

Izvođenje radova je počelo u septembru 2019. godine.

Nakon utvrđivanja trase pristupilo se uklanjanju vegetacije.

Sledeća pozicija na izradi staze je bila iskop, ravnanje i fino planiranje podloge šetne staze, koja podrazumeva iskop zemljanog materijala u sloju od 35 cm.

Urađena je nabavka, transport i ugradnja peska, u drenažni sloj staze. Pozicijom je obuhvaćeno nabavka, dopremanje, istovar peska na mesto ugradnje, kao i nasipanje u sloju od 20 cm sa ručnim nabijanjem materijala u stazu.

Sledećom pozicijom obuhvaćena je nabavka, dopremanje, istovar na mesto ugradnje i ugradnja kamene frakcije od 0-31,5 mm u drenažni sloj staze, uz ravnanje i nabijanje sa vibro valjkom u sloju od 10 cm.

Urađena je nabavka i transport drvene građe – oblica prečnika 10-12 cm i drvenih klinova za potrebe izrade ivičnjaka staze. Drvena građa je impregnirana.

Radovi su urađeni u roku do 11.10.2019. godine.

program slogan