Rekonstrukcija jednog objekta za zadržavanje vode (“Bikaistállói tiltó”)

„Bikaistállói tiltó” – ustava za zadržavanje vode u lošem stanju, koja se nalazi na preseku 27+827 km, ima ključnu ulogu u zadržavanju i regulaciji, te je njena rekonstrukcija bila neophodna.
Stara konstrukcija je porušena i zamenjena je modernom konstrukcijom od armiranog betona sa dva otvora i ustava od čeličnih ploča sa hidrauličnom propustljivošću od minimum 5,0 m3/s.

program slogan